Sklofix

Facebook
CENOVÁ PONUKA

Všeobecné obchodné podmienky

Výrobky spoločnosti SKLOFIX s.r.o. spĺňajú požiadavky noriem a predpisov pre segment stavebného trhu s plochým sklom:

A: Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla (skr. Float) - STN EN 572
B: Tepelné tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo (skr. ESG) - STN EN 12150
C: Tepelné spevnené sodnovápenatokremičité sklo (skr. TVG) - STN EN 1863
D: Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo (skr. VSG) - STN EN ISO 12543

Upozornenie:

1. Upozorňujeme na riziko samovoľného prasknutia tepelne tvrdeného sodnovápenatokre -mičitého bezpečnostného skla (skr. ESG) prítomnosťou sulfidu nikelnatého (NiS). Riziko samovoľnej explózie je možné na základe individuálneho vyžiadania zákazníka minimalizo - vať pomocou deštruktívnej skúšky tzv. Heat Soak Test (skr. HST)
2. Tepelným tvrdením a spevnením skla nie je možné zabrániť chemickej a mechanickej zmene kvality a stavu povrchu skiel s hmotnosťou nad 150kg.
3. Pri všetkých tepelne upravených sklách sa v zmysle požiadaviek noriem automaticky tlačí trvalá značka do rohu alebo hrany skla.
4. Emailované sklá vykazujú vždy podľa výrobného postupu (manuálne alebo strojové naná - šanie) a podľa farby viac alebo menej vysokú hodnotu zbytkového prestupu svetla a nie sú preto nepriesvitné.

Posudzovanie vizuálnej kvality emailovaných skiel a skiel float:
Sa vykonáva zo vzdialenosti minimálne 3 metre.
Pozoruje sa vždy strana bez emailu (čelná strana - lesklá). Chyby sa nesmú vopred označiť. Chyby, ktoré nie sú z tejto vzdialenosti rozpoznateľné, sa nehodnotia a nie sú dôvodom k reklamácií.
BODOVÉ CHYBY - maximálne do priemeru 2mm, maximálne 4ks/m2.
ŠKRABANCE - sú prípustné, ak nie sú viditeľné vo vzdialenosti 3 metre.

Maximálne prehnutie skla horizontálne a vertikálne:
Vertikálne na 300mm ≤ 1mm
Horizontálne na 300mm ≤ 1mm

Tolerancie na otvoroch:
5mm-20mm± 1mm
21mm - 100mm ± 2mm
101mm ≥ u výrobcu

Tepelné tvrdené bezpečnostné (ESG) sklo:
Mechanické vlastnosti sa nemenia do 250̊C a ani pod bod mrazu.

Laminované sklá:
Vyosenie dier:
veľkosť diery 6 - 20mm 1mm
20 - 29mm 2mm
30 - 72mm 3mm

Zrovnanie skiel: Norma 1,5mm/m
Možnosť výskytu bublinky max. do priemeru 3mm, iba pri otvoroch a od hrany do 3,5cm je prípustné. Inde na ploche skla sú bublinky neprípustné.

Hrúbka skla v mm

Tolerancia v mm

3, 4, 5, 6

1,0 ≤ 1m

2,0 ≤ 2m

3,0 ≤ 3m

8, 10 ,12, 15

1,5 ≤ 1m

2,5 ≤ 2m

3,5 ≤ 3m

Zákazník je povinný si objednaný tovar prezrieť vizuálne.
Akékoľvek nezhody už po prevzatí sú neprípustné.
Materiál je balený do strech 0,5mm fólie len na požiadanie.
Ak je materiál chybný, posudzuje sa reklamácia podľa vyššie uvedených všeobecných podmienok.
Zákazník je povinný po prevzatí tovaru a montážnych prác zaplatiť v celkovej dohodnutej sume.
Netesnosti v sprchových kútoch môžu vznikať pri priamom prúde vody na kovania alebo na tesnenia.
Fixné diely sú vodotesné.
Dilatácie na sklenených zábradliach sú v rozmedzí od 1 - 2,5 cm.
Šikmé zábradlia sú navrhnuté tak aby kopírovali uhol na schodniciach alebo podeste.

Výška zábradlií:
Do 3m = 90cm
Od 3m - 12m = 100cm
Od 12m - 30m = 110cm
Od 30m = 120cm

Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä §28 vyhlášky 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Pri kuchynských zástenách uprednostňujeme sklo typu esg - tvrdené. Môžu sa však vyrábať aj zo skiel Lacobel. Všetky výrezy sú opracované na strojoch cnc, tým zabezpečíme väčšiu odolnosť výrezu ako vyrezávanie otvorov do skla vodným lúčom.

Zásteny sa merajú vždy z najmenšieho bodu na kuchynskej linke, preto nezodpovedáme za medzery vzniknuté neodbornou montážou kuchynskej linky.

Napíšte nám Zavolajte nám